Ugrás a tartalomhoz

A testületi ülésen történt

Szentendre Város Önkormányzata 2020. október 14-ei ülésén huszonnégy napirendi pontban tekintette át aktuális feladatait. A betegség miatt távolmaradó Pál Gábor kivitelével minden képviselő jelen volt. Az ülést online követhették és utólag is megtekinthetik az érdeklődők. A legfontosabb döntéseket foglaltuk össze.

Napirend előtt két téma került szóba. A város forgalmát hétfőn délután megbénító belvárosi közlekedési balesettel kapcsolatban Pilis Dániel alpolgármester elmondta: felkérték a rendőrséget és a rendészetet, hogy hasonló esetekre dolgozzák ki az autók – forgalomtól elzárt –  Duna-korzóra terelésének vis maior protokollját.

A másik téma a Kereskedőház aggasztó állapota volt. A Fő téren álló emblematikus épületben a napok óta tartó esőzés hatására már a földszinti könyvesboltban is csöpög a víz – tájékoztatott a polgármester. – A múzeum ott dolgozó négy munkatársát haladéktalanul elköltöztetik, irataikat a ház szárazabb részeire szállítják át. Az épület további ázását a teljes tetőszerkezet lefóliázásával próbálják megelőzni. Továbbá kezdeményezik, hogy a magyar állam egyedi kormánydöntéssel támogassa a pótolhatatlan értéket képviselő műemlékegyüttes megmentését.

Jövő nyáron várható a Vasvári úti óvoda azbesztmentesítése

Két sürgősségi indítványt vett napirendjére a testület. A képviselők ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazták, hogy a Vasvári úti óvoda azbeszttartalmú tetőcseréjével kapcsolatos feltételes közbeszerzési folyamat elindulhasson. Bár a havonta ismételt mérések szerint az azbesztszállórost-tartalom a határérték alatt van, vagyis jelenleg nem jelent egészségügyi kockázatot, az új városvezetés elkötelezte magát: az óvoda azbesztmentesítése a jövő évi költségvetésben prioritást élvez. A forrásteremtéssel kapcsolatban elhangzott, a beruházáshoz segítséget ígért Vitályos Eszter, az Emberi Erőforrások Minisztérium európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára is.

Krauth Ferenc rendőr alezredest, aki június elseje óta a Szentendrei Rendőrkapitányság megbízott vezetője, felettese kapitányságvezetőnek nevezte ki. A megyei rendőrfőkapitány döntését a képviselők egyhangúlag támogatták.

Szentendrei jelölések a Pest Megyei Kitüntető Díjakra

A lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról szóló harmadik napirendi ponthoz tartozott a tájékoztatás arról, hogy a testület felterjesztéseit a Pest Megyei Kitüntető Díjakra az illetékeseknek október elsején elektronikus úton továbbította a hivatal. Eszerint Dr. Pázmány Annamáriát a Pest Megye Díszpolgára címmel, Gerőcs Katalint a Pest Megyéért Emlékéremmel, a Szentendrei Dalmátok Közösségét a Nemzetiségekért Díjjal és Kósz Zoltánt a Testnevelési és Sport Díjjal javasolják elismerni a szentendrei képviselők.

EuroVelo – folytatódnak az egyeztetések a kerékpáros és gyalogos hídról

A polgármesternek a képviselő-testület döntése alapján negyedévente írásbeli jelentést kell készítenie a belvárostól délre eső helyszínen támogatott EuroVelo-hídról folytatott tárgyalásairól, a tervezésével és engedélyezésével kapcsolatos aktualitásokról. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízatását az EuroVelo 6 Dömös-Szentendre szakaszával kapcsolatosan visszavonta az Innovációs és Technológiai Minisztérium – erről júniusban levélben tájékoztatták a szentendrei városvezetést.

Az európai kerékpáros útvonal több szakasza is hiányzik, ezért arra minden bizonnyal egy későbbi támogatási ciklusban is lehet forrást szerezni, hangsúlyozta Fülöp Zsolttal együtt Pilis Dániel alpolgármester a Fidesz-frakció kritikájára reagálva. Ez ügyben az első tárgyalás a Fővárosi Vízművek Zrt. vezérigazgatójával, Keszler Ferenccel és munkatársaival június végén volt. Az egyeztetésen szóba került, hogy a NIF Zrt. és a kormány által szorgalmazott két belvárosi ponton sem a környezetvédelmi hatóság, sem a Fővárosi Vízművek Zrt. nem támogatta a kerékpáros híd megvalósítását. Nem zárkóznak el ugyanakkor attól, hogy a belvárostól délre eső helyszín megvalósítását megvizsgálja Szentendre, de az csak komoly megkötésekkel (pl. kerékpárút megemelése, kerítéssel történő elválasztása a kutakban gazdag szakaszon) képzelhető el.

Szeptember 17-én újra tárgyaltak Molnár Zsolttal, Szigetmonostor polgármesterével a lehetséges helyszínekről és a további lépésekről annak érdekében, hogy a következő uniós finanszírozási ciklusban legyen előkészített projekt a két települést érintő szakaszon. Az egyeztetések a napokban folytatódnak a Fővárosi Vízművek Zrt. vezetőjével és a szigetmonostori polgármesterrel.

Beszámoló a választás óta eltelt egy évről

A következő napirendi pontban Fülöp Zsolt a tavalyi önkormányzati választások óta eltelt egy év önkormányzati teljesítményét értékelte. Négy pontban fejtette ki – a részvételi demokráciát erősítő – legfontosabb törekvéseket: felidézte a közlekedési anomáliák és a „Szentendre megtelt” diagnózis kezelésével kapcsolatos eddigi lépéseket, valamint a közösségi tervezés és a városrészi költségvetés bevezetése terén elért eredményeket. Jövőre a városrészekben befizetett helyi adók 50%-át fordítják az utóbbi célra. A városrészi költségvetés intézményének technikai és jogi feltételeit megteremtették, a lakosságot részletesen tájékoztató kampányt indítanak. Almási Csilla képviselő kérdésére a polgármester megerősítette: a cél a TESZ választási programjának megfelelően az, hogy a teljes építményadót erre a célra fordítsák. Erre a járványveszély és a helyi adóbevételek elvonása miatt egyelőre nem vállalkoztak. 

TDM: elfogadott beszámolók, bővülő portfólió

A képviselők egyhangúlag elfogadták a Szentendre és Térsége TDM Nonprofit Kft. 2019. évre szóló számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámolóját és a Kft. közszolgáltatási tevékenységének 2019. évi elszámolásáról készített beszámolót. Utóbbi részletesebb kifejtését az előző hónapi ülésén kérte a testület. Magyar Judit, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke ezzel kapcsolatban megjegyezte: ki kell dolgozni egy sorvezetőt, hogy a város közfeladatot ellátó cégei áttekinthetően, azonos formában adhassanak számot a tevékenységükről. Döntés született az Alkotmány u. 1. szám alatt lévő lakás hasznosításáról is: a 44 négyzetméteres önkormányzati tulajdonú ingatlant korábban közszolgálatban dolgozók bérelhették, a jövőben a TDM portfóliójának részeként korszerű, szálláskiadásra alkalmas apartmant alakítanak ki itt.

A szentendreiekért dolgozó egészségügyi és szociális dolgozók elismerése

A képviselő-testület úgy módosította a Szentendre Város Semmelweis Díjáról szóló 23/2014. (IX.16.) önkormányzati rendeletet, hogy a díjra javasoltak köre tágabb legyen: a jövőben nem csak a Szentendre Város Egészségügyi Intézményeiben (SZEI) dolgozó orvosok, hanem a városban a lakosság érdekében praktizáló minden orvos megkaphatja a rangos elismerést. Az ehhez igazított másik döntés szerint módosították a városi kitüntető díjak alapításáról és adományozásának rendjéről szóló rendeletet is. A határozat értelmében a Közegészségügyi díjat a jövőben a város egészségügyi és szociális ellátása érdekében kiemelkedő tevékenységet kifejtő dolgozónak lehet adományozni – az orvosok kivételével.

Új pályázat a V8 üzemeltetésére

Az AQUAPALACE Kft. ügyvezető ügyvezetői jogviszonyának megszűnése, új ügyvezető kiválasztását célzó pályázat kiírása című napirendi ponthoz meghívott vendégként a Kft. felügyelő bizottságának elnöke, Kerti Attila elmondta: az új pályázatot megkapták, támogatják a kiírását és jó esélyt látnak arra, hogy jobb minőségű pályázói kör indul, mint legutóbb. Szeretnék most is megismerni a jelölteket, és – tette hozzá – szeretnék, ha a jelölésüket ezúttal komolyabban vennék a döntéshozók. A most felmondott uszodavezető ugyanis nem volt az általuk preferált hármasban.

A testületi ülésen szóba került az is, hogy a magyar úszósport klasszisa, Hosszú Katinka a közelmúltban a városba költözött és szeretné kiterjeszteni az egyesületének működését Szentendrére is. Az Ironswim Sportegyesület vezetősége a V8-ba tervezett – nem csak versenysportra koncentráló – terveiről szeptember közepén személyes találkozón tájékoztatta a polgármestert.

A Bükkös-patak revitalizációja

„A szentendrei Bükkös patak revitalizációs fejlesztése sok évtizedes adóssága a városnak. (…) Fontos, hogy készüljön egy átgondolt és jól megtervezett vízáramlási, hordalékfogási, vagyon, árvíz és környezetvédelmi koncepció, mely kiemelt figyelmet fordítana a Szegedi utcai játszótértől a Bükkös-patak torkolatáig terjedő patakszakaszra. Ezen területen a régi, sérült, funkcióját vesztett nyílt betoncsatorna szükségességének felülvizsgálata is indokolt. Fontos átgondolni a szűk mederbe kényszerített patak fejlesztését szabadidős és rekreációs tevékenységek céljából” – olvasható az előterjesztésben. Felkérték a polgármestert, hogy a testület 2020. decemberi ülésére készítsen előterjesztést a revitalizációs tervről, a jövő évi költségvetés terhére. Zakar Ágnes javaslatára a határozat kiegészült azzal, hogy a tervezésbe vonják be a lakosságot és a Bükkös-patakkal foglalkozó szervezeteket. Helyes Imre elmondta: már felvette a kapcsolatot a Bükkös Egyesület vezetőjével, és jelezte, hogy mindazok – civil közösségek és személyek –, akik szívükön viselik a patak és környékének a sorsát, véleményezhetik a terveket.

Vízisportbázis a Pap-szigeten

A képviselők támogatták a Pap-szigeti strand területének hasznosításáról készített előterjesztést, melynek lényege, hogy a területen a természeti értékek megőrzésével vízisportbázist hozzanak létre. Ebben mások mellett a város kiemelt partnere lesz a Magyar Kajak-Kenu Szövetség.

Aktív vagyongazdálkodás

Az önkormányzat fő célkitűzése az, hogy Szentendre élhető kisváros maradjon, ne pedig negyvenezres, erősen beépített alvóváros – olvasható a Szentendre Vagyongazdálkodási Koncepciójáról szóló előterjesztésben. Ehhez a „nem-növekedve fejlődéshez” jól kigondolt és szelektív fejlesztési politikát kell követni, és ebben kiemelt fontossága lesz annak, hogy mindezt az önkormányzat aktív vagyongazdálkodásával miként tudja elősegíteni. – A korábban érvényesült gyakorlattal szemben az önkormányzatnak igenis aktív szereplőnek kell lennie a város ingatlanpiacán és szabályozással, vásárlással alakítania kell azt – érvelt a polgármester. A döntés értelmében Szentendre Vagyongazdálkodási Koncepcióját a városi turisztikai szereplők, szolgáltatók, művészek és a lakosság szélesebb körű bevonásával, szakmai és civil workshopokra építve kell elkészíteni. A testület felkérte Fülöp Zsoltot Szentendre Vagyongazdálkodási Koncepciójának kidolgozására, mely „a jelenlegi gazdasági helyzetre tekintettel és az új kihívásokra reagálva képes az ingatlanállomány megújítására és hosszútávú fenntartására”.

A belvárosi csapadékelvezetési projekt és a városhoz méltó közmosdó kialakításának költségeihez járulhat hozzá annak a Bogdányi utcai és Szentlászló úti önkormányzati ingatlannak az értékesítése, amelyek eladásáról többségi döntés született az ülésen. A két ingatlan értékesítése az előzetes értékbecslés szerint hozzávetőleg 47 millió forintot hozhat a városnak. Drávucz Zsolt, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke elmondta: az érintett ingatlanok rossz állapotúak, az állagmegóvásuk is komoly költségekkel járna.

Míg 2015 és 2019 között mintegy 2,2 milliárd forintért adott el ingatlanokat az önkormányzat – hangzott el a vitában –, ez az összeg 2020-ban 127 millió forint.

Módosult a közterület-használat rendje

A koronavírus világjárvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében, a turizmus jelentős visszaesésére tekintettel 2020. november elsejétől 2021. április 30-ig a belvárosban működő vállalkozások képviselőinek kezdeményezése alapján a közterület-használati díjakat a városvezetés mérsékelte: a módosítás szerint a vállalkozások a maximális kedvezmény megtartása mellett havi bontásban is fizethetik a közterület-használati díjakat.

Az önkormányzat ingatlan adásvételi szerződései nyilvánosak

Az átláthatóság és a közélet tisztaságának érvényesülése érdekében a képviselő-testület egyhangúlag úgy döntött, hogy Szentendre Város Önkormányzat által 2019. október 13. napját követően kötött adásvételi szerződések közérdekű és közérdekből nyilvános adatait tegyék közzé Szentendre város honlapján. A képviselők felkérték a jegyzőt, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 37. § (5) bekezdés alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményének kikéréséről és ez alapján a közzétételről gondoskodjon.

Nyomozás indult Gyürk András irodabérlésének ügyében

Az Egyebek elnevezésű utolsó napirendi pont keretében Lang András kérdésére Fülöp Zsolt polgármester elmondta: a Gyürk András európai parlamenti képviselő irodabérlésével kapcsolatban közvagyont károsító bűncselekmény gyanújával tett feljelentést a szentendrei kapitányság megalapozottnak tartotta, nyomozó hatóságnak a budakeszi kapitányságot jelölték ki.

Közlekedésbiztonsági problémák Boldogtanyán

Dr. Almási Csilla, a 10-es körzet képviselője sérelmezte, hogy a városszéli környék lakóihoz eddig nem jutottak el az önkormányzat nyomtatott tájékoztatói. Nehezményezte továbbá, hogy Boldogtanya közlekedésbiztonságot veszélyeztető akut problémáira szeptember eleje óta nem született megnyugtató megoldás. A bírálatra válaszolva Fülöp Zsolt azt mondta, hogy a súlykorlátozásokról készülő városi koncepció reményei szerint a testület novemberi ülésén napirendre kerül. A rendészettel egyeztetett tervek alapján kamerák ellenőrzik majd a súlykorlátozás betartását, hogy a szabályoknak érvényt lehessen szerezni.

-bl-

 

További cikkeink a témában