Ugrás a tartalomhoz

A november 15-i képviselő-testületi ülés főbb hírei

Rendeletalkotás

Második fordulóban tárgyalták a képviselők a város zöldfelületeinek használatáról és a természeti értékek helyi védelméről szóló önkormányzati rendeletet. A rendelet többek között foglalkozik a fás szárú növények kivágásának, metszésének közhasználatú és magánterületi zöldfelületen való korlátozásával, a pótlási kötelezettségekkel, az engedély nélküli kivágások szankcionálásával. Tartalmazza a lakossági növénytelepítések lehetőségét, az égetés szabályait, az ajánlott és nem telepíthető fafajok jegyzékét, a növénytelepítési távolságokat. A rendelettervezet szövegét – melybe belefoglalták a környezetvédelmi igazgatási szerv által kért módosításokat is – a képviselő-testület elfogadta.

Téli útüzemeltetés

Módosították az önkormányzat és a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. közötti téli útüzemeltetésről szóló közszolgáltatási szerződést, mivel az éves felülvizsgálat során megállapították, hogy ebben olyan utcák is vannak – Dombtető, Bokros és Tisztás utcák –, amelyek magánutaknak minősülnek, ezért ezeket az utcákat kivették a szabályzatból.

Közszolgáltatási szerződés

A Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. jelezte, hogy a korábban ingyenes használatba kapott, a Céh és a Paprikabíró utcában lévő raktárépületekre már nincs szüksége, ezért módosítani kellett a gondnoksági tevékenység ellátására kötött közszolgáltatási szerződést. Az épületek karbantartása, üzemeltetése tárgyában kötött közszolgáltatási szerződést pedig kiegészítették a mozigépek klimatizálásának karbantartásával, valamint a nemrégiben a Kulturális Központhoz került Péter-Pál utcai épületszárny karbantartásának feladatával.

Közterület-elnevezés

Központi jogszabályi előírás alapján folyamatosan zajlik a szentendrei közterület-elnevezések és házszámozások felülvizsgálata. A mostani ülésen a képviselők egy Egres útból nyíló közút elnevezéséről döntöttek: az eddig névtelen utat Homoktövis utcának nevezték el.

IV. Környezetvédelmi Program

Az EU-s és hazai pályázatok esetében is általános követelmény a települési Környezetvédelmi Program megléte, illetve rendszeres felülvizsgálata és megvalósításának dokumentálása. A mostani felülvizsgálatot az önkormányzat megbízásából a Vis Naturalis Bt. végezte el. A program 2018-2020 között érvényes, utána újabb felülvizsgálat szükséges. A program Szentendre város honlapján is elérhető lesz.

Hatáskör-átruházás

A képviselő-testület az Európai Unió Hivatalos Lapjában, a TED-en 2018. október 13-án közzétett villamosenergia közbeszerzési eljárást lezáró döntés hatáskörét a Közbeszerzési Bizottságra ruházta át az új szerződések 2019. január 1-jei hatályba lépése érdekében.

Segítségnyújtó-hely 70 felettieknek

A TESZ (Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület) képviselőcsoportja javasolta egy Klára pont nevű segítségnyújtó hely kialakítását, melyet a 70. életévét betöltött, szentendrei lakcímmel rendelkezők vehetnek igénybe. Verseghi-Nagy Miklós polgármester az előterjesztés benyújtását követően egyeztetett dr. Pázmány Annamária intézményvezetővel, és egy módosító indítványt nyújtott be a testületi ülésre, melyet a képviselők el is fogadtak. A módosítás értelmében a testület felkérte a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei vezetőjét, hogy pénteki napokon, a délutáni rendelési időszak alatt biztosítson segítséget a 70. év feletti szentendrei polgároknak a szakorvosi ellátásuk koordinálásban, és a szolgáltatás igénybe vételével kapcsolatos tapasztalatokról számoljon be. A rendszer további működtetésének lehetőségeiről és annak költségvetési hatásáról a 2019. februári ülésre készül majd előterjesztés.

Megszűnik a városfejlesztési alpolgármesteri státusz

Dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgármester 2018. november 30. napjával lemondott tisztségéről Szentendre szolgálatában eltöltött 8 év után. A tisztséget nem töltik be a jövőben, ezért a zökkenőmentes átmenet érdekében Török Balázs továbbra is segíti az önkormányzatot a beruházási programok és költségvetés összeállításában, a pályázati projektek felügyeletében, illetve közreműködik az új pályázatokra való felkészülésben, a terület- és ingatlanfejlesztési projektekben. Mindezt megbízásos jogviszony keretében, városfejlesztési megbízottként fogja ellátni. A megbízási szerződés 2018. december 1-jétől 2019. szeptember 30-ig szól.

További cikkeink a témában