Ugrás a tartalomhoz

A január 17-i képviselő-testületi ülés főbb hírei

Új rendelet a súlykorlátozásról

A városi utak védelme érdekében tanulmányterv és kiviteli terv készült arról, hogyan lehetne keretek közé szorítani a nagy súlyú járművek behajtását. A tervek korlátozott forgalmú övezetek létrehozását javasolták, mellyel a Városfejlesztési, Jogi és Pénzügyi Bizottság is egyetértett. A képviselők most elfogadták az új forgalmi rend végrehajtásához szükséges rendeletet, amely részletesen szabályozza a behajtás és várakozás feltételeit.

Az új forgalmi rend szerint a 11-es számú főút és a Duna közötti területen egységesen 3,5 tonna, a város egyéb részein egységesen 12 tonna korlátozott forgalmú övezeteket hoznak létre, az ezt meghaladó össztömegű járművekkel kizárólag engedéllyel lehet behajtani. Jelentősen egyszerűsödik az ügyintézés is, és rövidebb lesz az ügyintézési határidő. Folyamatban van egy ügyintézést támogató informatikai rendszer kialakítása is, illetve lehetőség lesz a behajtási díjak online befizetésére is. Az új rendelet szabályaira való felkészülés érdekében a hatályba lépés időpontja 2019. április 1. napja, mely időpontra megtörténhet a KRESZ táblák kihelyezése, valamint az ügyintézést segítő szoftver bevezetése.

Rendeletmódosítások

Három önkormányzati rendeletet módosítottak a képviselők.

  • A decemberi testületi ülésen derült ki, hogy Holló István jobbikos önkormányzati képviselő független képviselőként folytatja munkáját, amit most feltüntettek a Szervezeti és Működési Szabályzatban. Átvezették az SZMSZ-be az Ügyfélszolgálati Iroda új címét is, ami a Duna korzó 18. számról Duna korzó 25.-re változott.
  • A közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati rendeletben a képviselők jogszabályi felhatalmazást adtak a polgármesternek a hatósági szerződések megkötésére.
  • A parkolásról és a várakozási díjakról szóló rendelet hatálybalépésének dátumát módosították annak érdekében, hogy az új szabályozás összehangoltan lépjen hatályba.

Településképi és településrendezési eszközök korrekciója

A képviselő-testület elindította az Arculati kézikönyv és a Településképi rendelet korrekciós módosításának folyamatát, valamint az állami főépítészi eljárást a SZÉSZ módosításához.

A rendeletkorrekcióra – a reklámokra, hirdető-berendezésekre vonatkozó előírások tekintetében – a SZÉSZ (Szentendre Építési Szabályzata) rendelettel való összhang megteremtése érdekében volt szükség. Ezzel párhuzamosan a SZÉSZ korrekciójára is szükség volt a rajzi feldolgozásból adódó pontatlanságok, rajztechnikai hibák javítása érdekében.

Pályázat csapadékvíz-elvezetésre

A képviselők hozzájárultak, hogy az önkormányzat induljon a csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztésére kiírt pályázaton Izbég területének részbeni csapadékvíz elvezetésére. Az igényelt támogatás kerekítve 100 millió Ft, az önrész 18 millió Ft, melyet betervezték a 2019. évi költségvetésbe.

Szerződéskötések útépítésre

2018-ban megindított két közbeszerzési eljárást követő szerződéskötés ügyében kellett dönteni a testületnek, mivel a város jelenleg nem rendelkezik 2019. évre szóló költségvetéssel.

Az egyik közbeszerzés alapján az alábbi utcák felújítására köt szerződést az önkormányzat: Kun utca, Erdélyi utca, Avar utca, Botond utca – bruttó 72,16 millió Ft értékben. A másik közbeszerzés eredményeként az alábbi utcák felújítására kötnek szerződést: Muskátli utca, Gyöngyvirág utca, Püspök sor – bruttó 37 millió Ft értékben.

A fenti összegek a 2018. évi költségvetésben rendelkezésre álltak, azonban ahhoz, hogy a szerződéseket az idei költségvetés elfogadása előtt meg lehessen kötni, szükséges a képviselő-testület kötelezettségvállalása.

Vízkorlátozási Intézkedési Terv

A képviselő-testület 2008-ban fogadta el Szentendre Város Vízkorlátozási Intézkedési Tervét, melynek aktualizálása, pontosítása vált szükségessé a hatékony gyakorlati alkalmazás megvalósítása érdekében.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerint, ha a közműves ivóvízellátásra rendelkezésre álló vízmennyiség természeti vagy egyéb elháríthatatlan okból csökken, a vízfogyasztás korlátozható. Ebben az időszakban a közigazgatási intézkedéseket a polgármester rendeli el. Annak érdekében, hogy az önkormányzat és a lakosság is időben értesüljön a vízmennyiség csökkenéséről és biztosított legyen a meghatározott ivóvízszükséglet kielégítése, az önkormányzat szakmai javaslatokat tett az intézkedési terv módosítására. A javaslatok alapján a DMRV Zrt. aktualizálta a tervet, melyet a képviselő-testület elfogadott.

Együttműködések felülvizsgálata

A nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében minden évben felül kell vizsgálni a helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között fennálló együttműködési megállapodást. A képviselő-testület felülvizsgálta a Cigány, a Román, a Horvát, a Szlovák, a Lengyel, a Szerb és a Görög Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodást, és úgy döntött, hogy azokat változatlan tartalommal fenntartja.

Adóhatósági tájékoztató

Az adóigazgatási rendtartásról szóló rendelkezés alapján az önkormányzati adóhatóság ellenőrzést folytat az adótörvényekben előírt kötelezettségek teljesítésének vagy megsértésének megállapítása, a kötelezettségek teljesítésének előmozdítása érdekében. A képviselők az ülésen tájékoztatást kaptak a 2018. évi ellenőrzési tevékenységről, illetve a 2019-re vonatkozó ellenőrzési célkitűzésekről.

Szúnyoggyérítés

A Társaság az Élhető Szentendréért Egyesület képviselői előterjesztést nyújtottak be a szúnyoggyérítés módszerének változtatása érdekében. A polgármester elvben támogatta a gyérítés koncepciójának megváltoztatását, és tájékoztatta a képviselőket, hogy már kért szakmai állásfoglalást a Váci Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól a biológiai szúnyoggyérítés előtérbe helyezése érdekében.

További cikkeink a témában

Kiemelt kép a Választások 2024 című bejegyzéshez

Választások 2024

6 órától 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelynek névjegyzékében szerepel a választó.