parlagfű

Felhívás parlagfű-mentesítésre! 

2018. június. 06. 11:20
Felhívás parlagfű-mentesítésre! Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény szerint minden földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni. A hatóságok – amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget fenti kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendelik a közérdekű védekezést, és ezzel egyidejűleg 15.000  Ft-tól 5.000.000  Ft-ig terjedő növényvédelmi bírságot szabnak ki.