Ugrás a tartalomhoz

Orvosokat, munkatársakat keres a SZEI

Szentendre Város Egészségügyi Intézményei keres projektmenedzsert, recepcióst, gyógytornászt, gyereksebész szakorvost, érsebész szakorvost, reumatológus szakorvost, nőgyógyász szakorvost.

   • Projektmenedzser

   „Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése – népegészségügy helyi kapacitás fejlesztése” című VEKOP-7.2.7.-17-0005 azonosítószámú pályázat keretében

   Foglalkoztatás jellege:   részmunkaidő ( heti 10 óra)

   A munkavégzés helye:  Szentendre Város Egészségügyi intézményei – Egészségfejlesztési Iroda

   Pest Megye, 2000 Szentendre, Dunakanyar körút 14.

   A projektmenedzser ellátandó feladatai:

   • Ellenőrzési hatásköre a projektmenedzsment tagjaira és a projekt megvalósításában részt vevő más munkatársak projektben végzett tevékenységére terjed ki;
   • Kapcsolatot tart és egyeztet a projekt munkatársaival;
   • Működteti a projekt belső monitoring rendszerét. Nyomon követi a projekt fejlődését a projekttervben megadott költségvetéshez és ütemtervhez képest. Elemzi, hogy a projekttervben megadott költségvetés és ütemterv továbbra is reális-e;
   • Irányítja a projekt változásmenedzsmentjét, a projekt folyamatos figyelemmel kísérésével megállapítja és az intézmény vezetése elé terjeszti az általa szükségesnek tartott változásokat;
   • Felelős a projekt előrehaladási és fenntartási jelentések készítéséért és benyújtásáért, a monitoring adatszolgáltatási kötelezettségeik teljesítéséért;
   • Az intézmény vezetését és a projekthez rendelt szakmai felelősöket támogatja a szakmai döntések meghozatalában, a döntésekről tájékozódik;
   • Képviseli az intézményt a projekttel kapcsolatos ügyekben. Kapcsolatot tart a támogatást nyújtó és a támogatás szabályszerű felhasználását ellenőrző szerv (Irányító és Kifizető Hatóságok) munkatársaival, részt vesz a támogatási szerződés feltételei teljesítésében. és az ezzel kapcsolatos ellenőrzések során segíti az ellenőrző hatóságok munkáját;
   • Irányítja a tájékoztatási kötelezettségek teljesítését;

   Feladat betöltéséhez szükséges végzettség, tapasztalat:

   A projektmenedzsernek közgazdasági vagy  menedzsment szakirányú, ennek hiányában egyéb felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves releváns Európai Uniós forrásból finanszírozott projekt megvalósításában szerzett tapasztalattal kell rendelkeznie.

   Pályázat részeként benyújtandó iratok: önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,  nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

   A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Kanonok utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: recepciós

   Elektronikus úton Dr. Pázmány Annamária Intézményvezető részére a szei@szeirendelo.hu email címre.

   Pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 07.

   Pozíció betöltésének időpontja: elbírálást követően azonnal

    

   • Gyógytornász

   Foglalkoztatás jellege: részmunkaidő (heti 10 óra)

   A munkavégzés helye: Szentendre Város Egészségügyi intézményei – Egészségfejlesztési Iroda, 2000 Szentendre, Dunakanyar körút 14.

   Gyógytornászok feladatai:

   • A mozgásprogramok fő megvalósítója.
   • Részt vesz az egészséges életmód program megvalósításában.
   • Elkészíti a résztvevők mozgásprogram javaslatát.
   • Koordinálja a mozgásprogramok megvalósítását.
   • Részt vesz az életmód tanácsadásban.
   • Részt vesz valamennyi egészségfejlesztési rendezvényen, programon, külső helyszíneken
   • Értékeli az egészséges életmódprogramban résztvevők nyomon követését, állapotváltozásait.
   • Igény szerint tájékoztatást ad a programba jelentkezőknek, érdeklődőknek.
   • A jelentkezőkön elvégzi a státuszvizsgálatot, majd a program befejezésekor ismét. Ezek alapján a program eredményét kiértékeli.
   • Kapcsolatot tart fenn a sportoktatóval és a programban
    megbízással dolgozó más szakemberekkel, intenzitásáról, sikeréről.
   • Havonta beszámolót készítenek az általuk végzett munkáról, kitérve a programok látogatottságáról.
   • Részt vesz a munkatervben szereplő egyéb eseti programok, külső színtér-programok megvalósításában.

   Pályázati feltétel: felsőfokú szakirányú szakképesítés

   Pályázat részeként benyújtandó iratok: önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, érvényes működési nyilvántartási kártya másolata, MESZK tagsági kártya másolata, nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

   A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Kanonok utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: recepciós

   Elektronikus úton Dr. Pázmány Annamária Intézményvezető részére a szei@szeirendelo.hu email címre.

    

   • Recepciós

   Foglalkoztatás jellege:   részmunkaidő (napi  6 óra), közalkalmazotti jogviszony

   A munkavégzés helye:  Szentendre Város Egészségügyi intézményei, 2000 Szentendre, Kanonok utca 1.

   A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Intézményünk recepciójára és osztályaira (recepciós feladatok ellátása, számítógépes adatfelvétel, betegirányítás, előjegyzés szakrendelésekre, betegek tájékoztatása a rendelési időkről) számítógépes gyakorlattal rendelkező munkatársat keresünk. Megváltozott munkaképességű munkavállalók jelentkezését is várjuk.

   Pályázat elbírálásánál előnyt jelent: egészségügyi végzettség

   Pályázat részeként benyújtandó iratok: önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

   Az illetmény megállapítására és juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló „ 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

   A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Kanonok utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: recepciós

   Elektronikus úton Dr. Pázmány Annamária Intézményvezető részére a szei@szeirendelo.hu email címre.

    

   • Gyermekszemész szakorvos heti 12 órában

   A munkavégzés helye: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei, Szentendre, Kanonok utca 1.

   A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Intézményünk szemészeti szakrendelésén gyermekszemész tevékenység ellátása.

   Pályázati feltételek: gyermekszemész szakvizsga

   Pályázat részeként benyújtandó iratok: önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, MOK tagság igazolása, működési engedély, nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

   A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Kanonok utca 1. )

   Elektronikus úton Dr. Pázmány Annamária Intézményvezető részére a szei@szeirendelo.hu email címre.

   További információt Dr. Pázmány Annamária Intézményvezető nyújt, a 0626/501-440-es telefonszámon, valamint a szei@szeirendelo.hu email címen.

    

   • Érsebész szakorvos (részmunkaidő)

   A munkavégzés helye: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei, 2000 Szentendre, Kanonok utca 1.

   A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Intézményünk érsebészeti szakrendelésén szakorvosi tevékenység ellátása, az egynapos kórházunkban érsebészeti műtéti lehetőséggel.

   Munkavégzés gyakorisága: 6 óra kéthetente

   Feltételek: érsebész szakvizsga

   Pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, MOK tagság igazolása, működési engedély, nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

   A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Kanonok utca 1. )

   Elektronikus úton Dr. Pázmány Annamária Intézményvezető részére az igazgato@szeirendelo.hu email címre.

   További információt Dr. Pázmány Annamária Intézményvezető nyújt, a 0626/501-440-es telefonszámon, valamint az igazgato@szeirendelo.hu email címen.

    

   • Gyermekszemész szakorvos heti 12 órában

   A munkavégzés helye: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei, 2000 Szentendre, Kanonok utca 1.

   A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Intézményünk szemészeti szakrendelésén gyermekszemész tevékenység ellátása.

   Pályázati feltételek: gyermekszemész szakvizsga

   Pályázat részeként benyújtandó iratok: önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, MOK tagság igazolása, működési engedély, nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

   A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Kanonok utca 1. )

   Elektronikus úton Dr. Pázmány Annamária Intézményvezető részére a szei@szeirendelo.hu email címre.

   További információt Dr. Pázmány Annamária Intézményvezető nyújt, a 0626/501-440-es telefonszámon, valamint a szei@szeirendelo.hu email címen.

    

   • Reumatológus szakorvos heti 12 órában

   A munkavégzés helye: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei, Kanonok utca 1.

   A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Intézményünk reumatológiai szakrendelésén szakorvosi tevékenység ellátása.

   Az illetmény megállapítására és juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

   Pályázati feltételek: reumatológus szakvizsga

   Pályázat részeként benyújtandó iratok: önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, MOK tagság igazolása, működési engedély, nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik

   A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Kanonok utca 1. )

   Elektronikus úton Dr. Pázmány Annamária Intézményvezető részére a szei@szeirendelo.hu email címre.

   További információt Dr. Pázmány Annamária Intézményvezető nyújt, a 0626/501-440-es telefonszámon, valamint a szei@szeirendelo.hu email címen.

    

   • Nőgyógyász szakorvos heti 12 órában

   A munkavégzés helye: Szentendre Város Egészségügyi Intézményei, 2000 Szentendre, Kanonok utca 1.

   A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Intézményünk nőgyógyászati szakrendelésén szakorvosi tevékenység ellátása.

   Pályázati feltételek: szülész-nőgyógyász szakvizsga

   Pályázat részeként benyújtandó iratok: szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata, MOK tagság igazolása, működési engedély, nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

   A pályázatok benyújtásának módja: postai úton a Szentendre Város Egészségügyi Intézményei címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Kanonok utca 1. ).

   Elektronikus úton Dr. Pázmány Annamária Intézményvezető részére a szei@szeirendelo.hu email címre.

   További információt Dr. Pázmány Annamária Intézményvezető nyújt, a 0626/501-440-es telefonszámon, valamint a szei@szeirendelo.hu email címen.

További cikkeink a témában