Ugrás a tartalomhoz

Nyílt levél a Ferenczy Múzeumi Centrumért

A képviselő-testület a február 26-i ülésén úgy döntött, hogy kezdeményezi a Ferenczy Múzeumi Centrum (FMC) állami fenntartásba adását a MűvészetMalom kivételével, amely maradna önkormányzati fenntartásban. A döntést követően a Szentendrei Alkotóművészeti Platform (SZAMP) nyílt levélben fordult Fülöp Zsolt polgármesterhez a döntés felülvizsgálata érdekében. Az alábbiakban közöljük a SZAMP levelét, illetve Fülöp Zsolt polgármester válaszát.

Tisztelt Fülöp Zsolt Polgármester Úr!

Mi, a város kultúrájáért, művészetéért aggódó szentendrei polgárok a sajtóból értesültünk arról, hogy Szentendre jelenlegi vezetése a Ferenczy Múzeumi Centrum állami kézbe adásának kezdeményezésével felelőtlen és hibás döntést hozott az intézmény jövőjéről. Értetlenül állunk a döntés előtt, amely minden szakmaiságot nélkülöz. Úgy véljük, hogy a város jelenlegi pénzügyi nehézségei nem indokolhatnak egy, a távoli jövőre nézve is felmérhetetlen hatású lépést.

Meggyőződésünk, hogy ez a döntés visszafordítható! Meg kell akadályoznunk, hogy a Ferenczy Múzeumi Centrum – felbecsülhetetlen értéket képviselő műtárgy- és épületállományával együtt – közvetlenül a Magyar Államhoz kerüljön. Az intézmény csak akkor maradhat Szentendre arculatának egyik legfontosabb alkotóeleme és egyben formálója, ha tevékenysége hosszú távon is a város kulturális életének szerves részét képezi. Ugyanakkor úgy véljük, hogy a kormány, és azon belül a szakminisztérium is felelősséggel tartozik a múzeumi feladatok ellátásához szükséges alapvető források biztosításáért, valamint a Ferenczy Múzeumi Centrum ingatlanainak méltatlanul leromlott állapotáért. A kialakult helyzetben szükség van az önkormányzat és a minisztérium közötti egyeztetésekre, és az ezekre épülő megállapodásokra. Az önkormányzat részéről pedig elengedhetetlen az eddig elmaradt szakmai párbeszéd megkezdése civil szereplőkkel és a szakmai érdekképviseletekkel!

Tisztelettel: a Szentendrei Alkotóművészeti Platform vezetősége

A Szabad aHang honlapján megjelent nyílt levelet eddig 430-an írták alá, köztük:

Alattyáni István festőművész, Almási Gertrúd festőművész, Andorka Tímea tervezőgrafikus, Asszonyi Tamás szobrászművész, Áfra János író, B. Szabó Veronika építész, belsőépítész, Bálint Gábor formatervező iparművész, Bálint Ildikó festőművész, Bartha Andrea jelmeztervező művész, Benkovits Bálint grafikusművész, Bp. Szabó György grafikus, zenész, Brutyó Mária festőrestaurátor, Buzinkay Géza sajtótörténész, Chilf Mária képzőművész, Czakó Margit textiltervező művész, Csákány István képzőművész, Deim Péter Pál fotóművész, dr. Török Katalin művészeti író, dr. Mazányi Judit művészettörténész, Eörsi Anna művészettörténész, Ferkai András építész, Ficzere Krisztina Kyru iparművész, Gergye Krisztián rendező, koreográfus, Golda János DLA építész, Haász István festőművész, Hajdú László festőművész, Herpainé Koltai Andrea Kultcafé tulajdonos, Hugyecsek Balázs restaurátor, képzőművész, Juhász Gergő képzőművész, Kauroch Márton médiaművész, Kecskés Robin képzőművész, Kemény Zoltán grafikusművész, Keresztury Tibor író, szerkesztő, Kisfalusi Márta keramikus, Kővári Attila díszlettervező, Krizbai Sándor festőművész, Kürti Emese művészettörténész, Lukoviczky Endre festőművész, Margit Szabolcs képzőművész, Mélyi József művészettörténész, Nagy Barbara DLA képzőművész, Orcsik Roland költő, Pacsika Rudolf képzőművész, Pistyur Gabriella textilfestő, Pistyur Imre szobrászművész, Rappai Zsuzsa művészettörténész, Récsey Manyi Eszter művészetmenedzser, Rényi András művészettörténész, Regős Anna festőművész, Regős István festőművész, Reményi József Tamás szerkesztő, kritikus, Sasvári Edit művészettörténész, Schneller János művészettörténész, Selyem Zsuzsa író, irodalomtörténész, Szikra Renáta művészettörténész, Torma Tamás építészkritikus, Vincze Ottó képzőművész, valamint: Béres András, Csiki Melitta, dr. Nyilas György, Elsik Zsóka, Erdős Kati, Fekete János, Gálos Jenő, Gálos Anna, Gergely Gabriella, Gergelyné Katona Mária, Holló Judit, Johan van Dam, Kanyó Erika, Kígyós Fruzsina, Kiss Veronika, Kuthi Anikó, Pap Lajos, P. Petrik Zsolt, Pétery Júlia, Rákosi Judit, Rozsnyay Mónika Krisztina, Rumi László, Stumpfelné Gulyás Erzsébet, Szathmáry József, Székely Katalin, Szilágyi Zsófia, Torma Franciska, Török Tamás, Vajda János, Varga Bori, Varga Csaba.

 

Tisztelt Szentendrei Alkotóművészeti Platform!

Polgármesterként megkülönböztetett tisztelettel viszonyulok városunk művészeti, azon belül a képzőművészeti örökségéhez, a kulturális hagyományainkhoz és a kortárs művészetünkhöz épp úgy, mint az ezek számára magas minőségben megmutatkozási teret és otthont adó Ferenczy Múzeumi Centrum intézményéhez is.
Ezért is köszönöm a sokak által aláírt – akik között számos általam is személyesen ismert, számomra is mértékadó honfitársam van –, a múzeum jövőjét érintő kérdések ügyében megfogalmazott nyílt levelet. Fontosnak tartom az őszinte és nyílt párbeszédet közös ügyeinkről.

A város költségvetési helyzetéről, teherbíró képességéről és az FMC gazdálkodásáról, az intézménynek biztosítani szükséges városi források mértékéről nyilvánvalóan mást gondolunk. Ugyanakkor kérem, fogadják el: nem a város művészeti hagyományaival szembeni érzéketlenséggel egyenértékű a városvezetés azon álláspontja, mely szerint – a jelenlegi önkormányzati finanszírozási rendszerben – Szentendre város költségvetési forrásaihoz képest erősen túlméretezett a Ferenczy Múzeumi Centrum működtetésének a feladata. Hasonló méretű művészeti-kulturális intézményeket kizárólag a főváros, vagy városunknál messze jobb költségvetési adottságokkal rendelkező megyei jogú városok tartanak csak fent.
Tulajdonképpen ennek a problémának a megértését látom a nyílt levél utolsó bekezdésében, amikor felvetik, hogy „Ugyanakkor úgy véljük, hogy a kormány, és azon belül a szakminisztérium is felelősséggel tartozik a múzeumi feladatok ellátásához szükséges alapvető források biztosításáért, valamint a Ferenczy Múzeumi Centrum ingatlanainak méltatlanul leromlott állapotáért.
Kifejezetten köszönöm, hogy kimondják: „A kialakult helyzetben szükség van az önkormányzat és a minisztérium közötti egyeztetésekre, és az ezekre épülő megállapodásokra.
Éppen ezért kezdeményeztem tárgyalásokat levélben a szakminisztériumnál, dr. Kásler Miklós miniszter úrnál, illetve a miniszterelnökséget vezető miniszternél, dr. Gulyás Gergelynél. Szeretném egyértelművé tenni, hogy nem hoztunk döntést a Ferenczy Múzeumi Centrum állami-kormányzati, illetve minisztérium kézbe adásáról. Nincs lezárt döntés ebben a kérdésben. Lényegében azt kezdeményeztük, amit a nyílt levél írói is szorgalmaznak, legyen egyeztetés a múzeumi intézményünk fenntartásával, finanszírozásával kapcsolatos kérdésekről, mert hiszem, hogy mindenkinek ugyanaz a célja: egy jól, biztonságosan és kiszámíthatóan működő és finanszírozású intézmény. Ennek a megnyugtató megoldását keressük.

Ugyanakkor elfogadom a levelükben megfogalmazott kritikát, mely szerint: „Az önkormányzat részéről pedig elengedhetetlen az eddig elmaradt szakmai párbeszéd megkezdése civil szereplőkkel és a szakmai érdekképviseletekkel!” Ezt a magam részéről is szükségesnek tartom, és a jelenlegi járványügyi helyzetre tekintettel online formában sort fogunk keríteni rá.

Továbbá partnernek hívom a nyílt levél megfogalmazóit és aláíróit, hogy – a rendkívüli helyzet elmúltával – erőforrásaikhoz, lehetőségeikhez mérten a kapcsolatrendszerükön keresztül támogassák az FMC-t, valamint segítsék az intézményben dolgozók és a leendő új vezetés munkáját. Hiszen éppen zajlik a Ferenczy Múzeumi Centrum intézményvezetői pályáztatása. A komoly szakmai pályázók és az igényes pályázatok ismeretében kifejezetten bizakodó vagyok, hogy sikerül olyan intézményvezetőt választanunk, akinek a vezetése mellett garantálni tudjuk, hogy Szentendre művészeti-kulturális örökségéhez, hagyományaihoz, egyediségéhez méltó módon működjön az intézmény az előttünk álló évtizedben.

Felelősen, szeretettel segítve egymást, vigyázzunk egymásra!

Fülöp Zsolt polgármester

További cikkeink a témában