Ugrás a tartalomhoz

Igazgatót keres a Szigetmonostori Faluház

Szigetmonostor Község Önkormányzatának Polgármestere pályázatot hirdet a Szigetmonostor Faluház Igazgató (vezető állású munkavállaló) munkakör betöltésére.

A munkaviszony időtartama: Határozott idejű munkaviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: a vezetői megbízás határozott időre, 3 évre, 2021. szeptember 1-jétől 2024. augusztus 31-ig szól. A munkáltató a vezetői megbízás lejártát követően a kulturális munkakörben történő továbbfoglalkoztatást nem biztosítja.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2015 Szigetmonostor, Árpád utca 15.

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

  • Az önállóan működő intézmény vezetésével, irányításával kapcsolatos feladatok ellátása, munkáltatói jogkör gyakorlása. Tervezi, irányítja, ellenőrzi és értékeli az általa vezetett intézmény működését. Község rendezvények szervezése és lebonyolítása. Gondoskodik a könyvtári szolgáltatások és a helyi közművelődési feladatok jogszabályban, az alapító okiratban és az SZMSZ-ben meghatározott szerinti ellátásáról.
  • Klímapark programok szervezése, lebonyolítása
  • Közreműködik az Önkormányzati lap gyártásában és terjesztésében

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 23. péntek 12:00

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Zsolt polgármester nyújt, a 06-70-456-9479 telefonszámon.

Teljes pályázati kiírás

Fotó: Pexels.com

További cikkeink a témában