Ugrás a tartalomhoz

A művészet iránti érzékenyítés, tehetség kibontakoztatás a szentendrei Szivárvány tagóvodában

A Szivárvány óvoda mindennapjait a néphagyományéltetésen alapuló környezettudatos nevelés hatja át. Pedagógiai küldetésünket, befolyásolta óvodánk sajátos természeti környezete és nevelő testületünk elhivatottsága. Szentendre városának egyetlen Örökös Zöld óvodájaként büszkék vagyunk a hosszú évekre visszanyúló, környezettudatos, néphagyomány éltető szemléletünkre.

Programunkba a népi kultúra azon elemeit építjük be, amelyek igazodnak a gyermekek életkori sajátosságaihoz és mindennapi életüket gazdagítják. Az óvodai nevelő munkánk során az ismeretek bővítésével, közös átélt élmények nyújtásával alapozzuk meg a természet szeretetét a néphagyomány éltetését és ez által kelthetjük életre bennük a hazaszeretet csíráit. Nevelő közösségünk fontosnak tartja, hogy a népi kultúra gazdag világából tudatosan válogassunk és ezzel néphagyományaink tovább éltetésében az első lépéseket megtegyük, mert hisszük, hogy a gyermekkorban megélt élmények hatása életre szóló kötödést jelent a szülőföldhöz. Városunk és kulturális értékeink, szűkebb és tágabb környezetünk megismerése kapcsán, a környezettudatos magatartás és gondolkodásmód kialakítására törekszünk, hogy a gyermek rá tudjon csodálkozni a jóra, a szépre és mindazok megbecsülésére.

 

A nevelésfelfogásunkat erősen befolyásolják a hagyományok, a természet szeretete, és a család tisztelete, valamint az a hitünk, hogy az óvodás korú gyermek személyiség-jegyeinek fejlesztését az ”érzelmein át” történő nevelés segíti a leghatékonyabban. A programunk sajátosságából fakad, hogy az esztétikai nevelésben fontos szerepet kap a tárgyi és a szellemi népművészet, valamint a környezetbarát eszköztár. Óvodánk az elmúlt év során a hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása” című, pályázati kiírásra benyújtott,  „Bizseri borsó, kis korsó…”, Népművészet iránti érzékenyítés, festés, agyagozás, tehetség kibontakoztatás, című pályázattal 500.000 forintot nyert. „Zöld levelecske” mesterprogramunkhoz szorosan illeszkedik a tehetségműhelyben folyó munka. A műhelymunkába együttműködik velünk Borsódy Eszter szentendrei keramikus művész, aki az elnyert pályázat tematikus tervének kidolgozásában és az alkotó munka megvalósításában jelentős szerepet vállalt. Ő adja szakmai, technikai tudását, és művészi látásmódjával gazdagítja a gyermekek képi világát. Mestreprogramunk innovációja Vankóné Dudás Juli népművész hagyatékának óvodai nevelésbe való beillesztését, feldolgozását célozza meg. Munkánkhoz jól kapcsolható művészete, de nem csak festményei, csempeképei, rajzai kapcsán, hanem a „gyöngyfonalként felfűzött” élettörténete által és az abban hitelesen átadott jeles napok, ünnepi szokások, életfordulók elbeszélései, mondókái, dalai, gyermekjátékaival. A festőművész színes képi világa gyermekek számára könnyen értelmezhető, néprajzilag is hiteles és kiválóan alkalmas arra, hogy kapcsoljuk a jeles ünnepekhez, szokásokhoz, ezek segítségével dolgozzuk fel azokat. Ebben segítségünkre van Vankóné Dudás Juli Falum Galgamácsa című könyve, amely ugyan csak szentendrei néprajzosok kezemunkája. 1983-ban a Studia Comitatensia  sorozat 12. köteteként a Pestmegye Múzeumok Igazgatósága által jelent meg.

 

Óvodásaink a művész festményein, életképein keresztül nyerhetnek betekintést a népi életbe. Azokat nézegetve megismerhetik, értelmezhetik a munkaalkalmakat, a hozzá tartozó eszközöket, viseletet. Izgalmas kihívás ez az óvodánkban dolgozó pedagógusok és a tehetségműhely számára is. Célunk, hogy a gyermekek érdeklődését felkeltsük, motiváltságukat fenntartsuk, ismereteiket, és technikai tudásukat bővítsük, kreativitásukat fejlesszük. A festésben és az agyagozásban rejlő lehetőségeket kihasználjuk a tehetségígéretek önkifejezésére, kibontakoztatására.

A pályázatban nyert pénzösszegből vásárolhattunk olyan eszközöket, amelyek elősegítették a gyermekek érzékenyítését, fejlesztették kreativitásukat, alkotóképességüket. A tevékenységeket heti rendszereséggel szerveztük, amelyek során a gyermekek agyagoztak, festhettek, színezhettek, szabadon alkothattak. A művész képeit kinagyítva és kinyomtatva adtuk a gyermekek kezébe, amely nézegetése által közelebb kerülhettek a népi kultúra kincseihez, megismerhették és megfigyelhették a népi motívumokat, a népviseletet, ez által fogékonyabbá váltak a művészetek iránt is. A hetek folyamán gyönyörű alkotások születtek, a gyermekek munkáiban látható volt a fejlődés és kibontakozás. Megragadta őket a népművészeti alkotás varázsa. Munkáikban megjelentek a népi motívumok népviseletek, amely által képi világuk, színesedett és formaérzékük, láthatóan fejlődött, önkifejezésük megvalósult. A gyönyörű alkotásokból egy hangulatos kiállítást szerveztünk a szülők számára, melyet a Szentendre TV is bemutatott. Munkánk ünnepélyes megkoronázása, hogy Borsódy Eszter keramikus művész elkészítette tagóvodánk logójának kerámia domborművét. A meseszép kerámia méltán került főbejáratunk újonnan kialakított előterébe. A fali kerámián a tulipánformába helyezett szivárvány mag és a két arany madár, tükrözi óvodánk szellemiségét, értékrendjét, elköteleződésünket, és nem mellesleg, azt a kitűzött magas színvonalú pedagógiai munkát is sejteti, ami intézményünkben folyik.                                                                                          

 

Németiné Ikvai Emőke

Tagóvodavezető

További cikkeink a témában

Kiemelt kép a Választások 2024 című bejegyzéshez

Választások 2024

6 órától 19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelynek névjegyzékében szerepel a választó.