Ugrás a tartalomhoz
Kiemelt kép a Pályázati lakásgazdálkodási ügyintézői munkakörre című karrierhez

Pályázati lakásgazdálkodási ügyintézői munkakörre

Foglalkoztatás típusa:
Teljes munkaidő
Jelentkezési határidő:
2022. november 27.
Jelentkezés

A Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Iroda – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján – pályázatot hirdet lakásgazdálkodási ügyintéző munkakör betöltésére. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 27.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2000 Szentendre, Városház tér 3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • A bérlakás-állomány, bérlői adatbázis kezelése, folyamatos aktualizálása;
 • bérlői kérelmek intézése, panaszok kezelése, kivizsgálása;
 • bérlői befizetések nyomon követése, tartozások esetén fizetési felszólítás készítése, teljesítés elmaradása esetén felmondás előkészítése;
 • a bérlakás bérleti szerződések tartalmi részeinek összeállítása, egyeztetése a jogászokkal;
 • a képviselő-testület és bizottságai részére a munkakörét érintő előterjesztések előkészítése;
 • a karbantartási igények továbbítása a Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt. (a karbantartási feladatokat ellátó közszolgáltató) felé, az elvégzett karbantartások nyilvántartása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat, illetve a helyi költségvetési rendelet 60 000.- Ft -os illetményalapot megállapító rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, Felsőoktatásban szerzett műszaki, közszolgálati, jogi, építész, gazdaságtudományi, szakképzettség.,
 • MS Office (irodai alkalmazások) – különösen word, excel – felhasználói szintű ismerete,
 • a kinevezés feltétele 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány megléte, amely igazolja, hogy a közszolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy büntetlen előéletű,
 • kinevezés esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hasonló munkakörben szerzett szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű kommunikációs készség,
 • szociális érzékenység,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal
 • motivációs levél
 • iskolai végzettségek és egyéb szakképesítések másolata
 • nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázatot és személyes adatait a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2022. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szili Mónika nyújt, a 06/26-785-066 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton, Szili Mónika részére az allas@ph.szentendre.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályáztató fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: 6 hónap.